OUR WORKS
作品總覽
在許多場合裡,吉祥物人偶總能吸引眾人目光,炒熱現場活動氣氛。甚至,它還能動態的載歌載舞哦!
IKEA 紅蘿蔔娃娃

IKEA 吉祥物 紅蘿蔔娃娃

IKEA 吉祥物 紅蘿蔔娃娃

IKEA 吉祥物 紅蘿蔔娃娃

IKEA 吉祥物 紅蘿蔔娃娃 人偶裝製作